Enneagram

Het enneagram is een model dat de motivaties, gedachten en gedragingen van 9 persoonlijkheidstypen beschrijft, t.w. perfectionist (1), helper (2), winnaar (3), romanticus (4), waarnemer (5), loyalist (6), avonturier (7), baas (8), bemiddelaar (9).

Het enneagram kan in een coachingtraject een nuttig instrument zijn om snel inzicht te krijgen in de eigen persoonlijkheidsstructuur. Het uiterlijk gedrag van de typen kan op elkaar lijken, maar de onderliggende drijfveer kan zeer verschillend zijn. Inzicht in je eigen drijfveren kan zeer verhelderend zijn en tot toegenomen zelfkennis leiden.

Bijvoorbeeld:

Als een persoon aangeeft dat hij moeite heeft met time-management, kan een coach algemene tips geven om hiermee om te gaan (inkomende post nog dezelfde dag verwerken, niet elke email direct beantwoorden, een stapel dringend en niet-dringend maken, etc.). Vanuit het enneagram kan een coach veel verder gaan en -samen met de client- uitzoeken wat (op persoonlijkheidsniveau) de onderliggende oorzaak is van het probleem met tijdmanagement.

  • type 1 (perfectionist) heeft bijvoorbeeld moeite met time-management omdat het werk altijd beter kan en hij veel aandacht besteedt aan de punten en komma’s (te hoge kwaliteitsnormen), waardoor hij het werk niet op tijd af heeft. Een coach kan hem helpen om zich bewust te worden van zijn hoge eisen, zijn zelfkritiek en kritische instelling naar anderen, zijn strengheid e.d., waardoor hij hiermee op een andere manier kan omgaan;
  • type 6 (loyalist) heeft moeite om knopen door te hakken (wikken en wegen) door voortdurende twijfel en onzekerheid over zijn eigen activiteiten en capaciteiten en kan hierdoor in tijdnood komen. Een coach kan hem confronteren met zijn extreme behoefte aan veiligheid, zijn wantrouwen en zijn angstige gedachtenpatronen die hem belemmeren in zijn werk;
  • type 7 (levensgenieter) wil alle opties open houden (omdat ze allemaal zo leuk zijn), komt hierdoor in tijdsproblematiek en laat onder druk de minder leuke klussen voor wat ze zijn door zich te laten afleiden door andere leuke zaken. Een coach kan hem laten zien dat hij de neiging heeft om teveel ballen in de lucht te houden, dingen mooier voor te spiegelen dan dat ze zijn en zijn neiging om verveling te voorkomen;

Door de onderliggende oorzaak te achterhalen, kan uiteindelijk het probleem effectiever en met blijvender resultaat worden aangepakt, dan dat alleen gewerkt wordt met ‘ tips & tricks’.

Het enneagram geeft aan wat de groeirichting van jouw type is en wat jouw type doet onder stress. Dit geeft je de mogelijkheid om gericht te werken aan het bereiken van het doel dat jij jezelf stelt in het coachingtraject en om vlot bij te sturen als je merkt dat je weer vervalt in het oude (ongewenste) gedrag.