Hoe coach ik?

Om te beginnen onderzoeken we in het eerste gesprek met welke vragen jij zit en wat het uiteindelijke doel van het coachingstraject zou moeten zijn. Ik stel kritische vragen en probeer op die manier door te dringen tot de kern van het probleem of de situatie. De rol die jouw eigen handelen hierin speelt, is voor mij een belangrijk gegeven. Ik heb de ervaring dat problemen vaak veel inzichtelijker kunnen worden (of zelfs opgelost kunnen worden) door een ander gezichtspunt in te nemen.

Het tweede gesprek is meestal een enneagramtype-interview waarin we vaststellen welk persoonlijkheidstype jij bent (zie: enneagram). Dit leidt direct tot toename van je zelfkennis. Voor mij als coach kan ik je effectiever begeleiden als bij mij bekend is vanuit welke drijfveren je je op een bepaalde manier gedraagt. Je krijgt na dit gesprek informatie mee over jouw type.

In het derde gesprek koppelen we het enneagramtype aan de doelstelling die jij in het eerste gesprek hebt geformuleerd: wat zijn de sterke kanten van jouw type, die jou kunnen helpen om jouw doel te bereiken en wat zijn de minder sterke kanten die jou daarin belemmeren?

In de opvolgende gesprekken werken we met de diverse inzichten die je opdoet en  oefenen we met het toepassen van kleine veranderingen.

Tussen de gesprekken stimuleer ik je om verder na te denken over alles wat we hebben besproken. Dit kan bijvoorbeeld door het oefenen met kleine veranderingen, door het invullen van terugkoppelingsformulieren, door onderzoek te doen naar de haalbaarheid van nieuwe ideeën.

Als coach ben ik probleemoplossend, in die zin dat ik je ook zal wijzen op mogelijkheden die je zelf misschien nog niet had gezien.